Pandox årsstämma den 29 mars 2017 antog principer för hur valberedningen skall utses inför årsstämma 2018.

Valberedning inför årsstämman 2018

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra största aktieägarna i Pandox per 31 juli 2017 tillsammans med styrelsens ordförande.

För valberedningens fullständiga förslag och redogörelse inför årsstämman 2017 vänligen följ denna länk.


Valberedning inför årsstämman 2018

Valberedningen inför årsstämman 2018 har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

-  Anders Ryssdal, Eiendomsspar Sverige AB (Valberedningens ordförande)

-  Jakob Iqbal, Helene Sundt AB och Christian Sundt AB gemensamt

-  Christian Ringnes, Styrelsens ordförande Pandox AB

-  Lars-Åke Bokenberger, AMF

-  Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@pandox.se eller brev till Pandox AB, Valberedning, P O Box 15, SE-101 20 Stockholm.

Årsstämman 2018 kommer att hållas den 9 april 2018 i Stockholm.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Ringnes, Styrelsens ordförande, +47 22 33 05 50