Pandox verksamhet är indelad i två segment för hotellägande; Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet, som tillsammans omfattar 121 hotell med mer än 26 000 rum i tio länder.

Två affärssegment 

Pandox verksamhet är indelad i två segment: Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet. Fastighetsförvaltning består av hotellfastigheter som Pandox äger och hyr yt till tredjepartsoperatörer, medan Operatörsverksamhet främst innefattar hotell som både ägs och drivs av Pandox.


Varje segment delas i sin tur in i fem geografiska områden: Sverige, Norge, Finland, Danmark och Internationellt. Det senare omfattar Pandox verksamhet i Belgien, Tyskland, Schweiz, Österrike, Nederländerna och Kanada.


Härutöver förvaltar Pandox hotellfastigheter för externa ägares räkning. För närvarande har Pandox externa förvaltningsavtal för nio hotell, varav åtta (i Oslo) redovisas under Fastighetsförvaltning, och ett förvaltningsavtal (Pelican Bay Resort på Bahamas) redovisas under Operatörsverksamhet.