Bolagsordning för Pandox Aktiebolag (publ), organisationsnummer 556030-7885.
Antagen på årsstämma den 29 mars 2017.