Segmentet Operatörsverksamhet omfattar hotell Belgien, Tyskland, Danmark, Finland, Kanada, Norge och Sverige, vilka Pandox både äger och driver genom Pandox Operations.

Hotellen drivs av Pandox i företagets ägda rörelsefastigheter. Rörelsefastigheternas andel av marknadsvärdet för Pandox totala fastighetsportfölj uppgår till cirka 20 procent.

I segmentet Operatörsverksamhet ingår dessutom Grand Hotel Oslo, med 292 rum, som Pandox driver under ett långsiktigt hyresavtal med Eiendomsspar AS, samt ett asset management-avtal för the Pelican Bay Lucaya Resort på Bahamas med Sundt AS.

Läs om Pandox rörelsefastigheter