Rapportarkiv

Här kan ni läsa Pandox finansiella rapporter.

 • 2016

  Årsredovisning 2016

  Pandox följer International Financial Reporting Standards (IFRS) − och tolkningarna (IFRIC) − så som de antagits av EU. Nedan kan du ta del av Pandox tidigare årsredovisningar på engelska som upprättats enligt svenska redovisningsprinciper (GAAP). Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har förändrats efter övergången från svenska redovisningsprinciper (GAAP) till IFRS. Effekterna av övergången till IFRS beskrivs i prospektet som publicerades i anslutning till det publika erbjudandet att förvärva B-aktier i företaget.

  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – mars 2016
  Interim Report God underliggande tillväxt

  Kvartalet januari – mars 2016 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 386 (332) MSEK. Ökningen var 1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 320 (260) MSEK. Ökningen var 1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – juni 2016
  Interim Report

  Stark utveckling för Fastighetsförvaltning Kvartalet april – juni 2016 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 464 (388) MSEK. Ökningen var 10 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 398 (312) MSEK.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – september 2016
  Interim Report Starkt kassaflöde och hög avkastning

  Kvartalet juli – september 2016 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 479 (458) MSEK. Ökningen var 7 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 409 (403) MSEK.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2016
  Interim report Stark avslutning på ett starkt år

  Kvartalet oktober – december 2016 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 458 (365) MSEK. Ökningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 368 (306) MSEK.

  Läs mer
 • 2015

  Årsredovisning 2015

  Pandox följer International Financial Reporting Standards (IFRS) − och tolkningarna (IFRIC) − så som de antagits av EU. Nedan kan du ta del av Pandox tidigare årsredovisningar på engelska som upprättats enligt svenska redovisningsprinciper (GAAP). Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har förändrats efter övergången från svenska redovisningsprinciper (GAAP) till IFRS. Effekterna av övergången till IFRS beskrivs i prospektet som publicerades i anslutning till det publika erbjudandet att förvärva B-aktier i företaget.

  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – mars 2015
  Interim Report A strong quarter for Pandox

  Interim report January - March 2015 Revenue from Property management amounted to MSEK 331.9 (358.6), a decrease of 7.4 per cent, which is explained by the divestment of 15 hotel properties in April 2014. Adjusted for currency effects and comparable units, revenue increased by 3.6 per cent.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – juni 2015
  Interim Report Fortsatt god utveckling för Pandox

  Andra kvartalet April – Juni 2015 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 388,1 (380,2) MSEK. Avyttringen av 15 hotellfastigheter i april 2014 påverkar jämförelsen med en månad. Ökningen var 6,7 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – september 2015
  Interim Report Ett starkt tredje kvartal

  Kvartalet juli – september 2015 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 458 (380) MSEK, vilket inkluderar en engångsintäkt om 60 MSEK. Ökningen var 10 procent justerat för engångsintäkt, valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 403 (310)

  Läs mer
  Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2015
  Interim report God tillväxt och lönsamhet

  Kvartalet oktober – december 2015 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 365 (359) MSEK. Ökningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 306 (289) MSEK.

  Läs mer
 • 2014

  Årsredovisning 2014

  Pandox följer International Financial Reporting Standards (IFRS) − och tolkningarna (IFRIC) − så som de antagits av EU. Nedan kan du ta del av Pandox tidigare årsredovisningar på engelska som upprättats enligt svenska redovisningsprinciper (GAAP). Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har förändrats efter övergången från svenska redovisningsprinciper (GAAP) till IFRS. Effekterna av övergången till IFRS beskrivs i prospektet som publicerades i anslutning till det publika erbjudandet att förvärva B-aktier i företaget.

  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4
  Bokslutskommuniké
  Interim Report

  Pandox kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive engångsintäkter uppgick till 887,8 Mkr (814,7) motsvarande en tillväxt på 9 procent. Ökningen förklaras i huvudsak av en förbättrad internationell hotellmarknad, att tidigare renoverad hotellkapacitet återförts, ett förbättrat resultat från hotell som drivs i egen regi samt ett lägre finansnetto.

  Läs mer
  Bokslutskommuniké 2014
  Interim Report

  Pandox kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive engångsintäkter uppgick till 887,8 Mkr (814,7) motsvarande en tillväxt på 9 procent. Ökningen förklaras i huvudsak av en förbättrad internationell hotellmarknad, att tidigare renoverad hotellkapacitet återförts, ett förbättrat resultat från hotell som drivs i egen regi samt ett lägre finansnetto.

  Läs mer
 • 2013

  Årsredovisning 2013

  Pandox följer International Financial Reporting Standards (IFRS) − och tolkningarna (IFRIC) − så som de antagits av EU. Nedan kan du ta del av Pandox tidigare årsredovisningar på engelska som upprättats enligt svenska redovisningsprinciper (GAAP). Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har förändrats efter övergången från svenska redovisningsprinciper (GAAP) till IFRS. Effekterna av övergången till IFRS beskrivs i prospektet som publicerades i anslutning till det publika erbjudandet att förvärva B-aktier i företaget.

  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4
 • 2012

  Årsredovisning 2012

  Pandox följer International Financial Reporting Standards (IFRS) − och tolkningarna (IFRIC) − så som de antagits av EU. Nedan kan du ta del av Pandox tidigare årsredovisningar på engelska som upprättats enligt svenska redovisningsprinciper (GAAP). Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har förändrats efter övergången från svenska redovisningsprinciper (GAAP) till IFRS. Effekterna av övergången till IFRS beskrivs i prospektet som publicerades i anslutning till det publika erbjudandet att förvärva B-aktier i företaget.

  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4
  Bokslutskommuniké 2012
  Interim Report .

  Pandox kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive engångsintäkter, inklusive 50 procent av resultatandel i intressebolaget Norgani, uppgick till 664,5 Mkr (691,2), en minskning med 3,9 %. Minskningen förklaras i huvudsak av lägre intäkter till följd av omfattande kapacitetsuttag i enlighet med investeringsplanen, samt ökade finanskostnader.

  Läs mer