Nedanstående tabell summerar Pandox skuldnyckeltal. 

Per 31 December 2016   Helår 2016 Helår 2015 Helår 2014
Soliditet, %   39,7 38,6 38,1
Belåningsgrad, %   49,3 49,5 48,7
Räntetäckningsgrad, ggr   4,0 3,6 2,6
Genomsnittlig skuldränta, %   -2,6 -2,8 -3,6
Räntebärande nettoskuld, MSEK   18 324 15 376 12 587