Pandox Hotellmarknadsdag - ett av Skandinaviens största och mest dynamiska event inom hotellindustrin.

Pandox introducerade Hotellmarknadsdagen 1996, året efter företaget grundades. Sedan dess har marknadsdagen utvecklats till ett årligt återkommande arrangemang och en dynamisk mötesplats för hotellsektorn. Hotellmarknadsdagen hålls varje år i mitten av november på den Pandox-ägda hotellfastigheten Stockholm Hilton Slussen. 

Under dagen bjuds deltagarna på intressanta föredrag, tillfälle att nätverka och knyta nya kontakter samt ta del av Pandox hotellprognos för kommande år. Kvällen avslutas med mingel och middag i en trevlig miljö.

Pandox hotellmarknadsdag 22 november 2016

Tillväxen i kinesisk turism och kinesiska hotellinvesteringar - en möjlighet och utmaning för västvärldens hotellindustri. 

Kinesers internationella resande var länge begränsat och kinesiska hotellföretag var mer eller mindre okända internationellt. Idag har den bilden förändrats dramatiskt. den snabba tillväxten i inhemsk turism har lett till en massiv ökning även för kinesisk internationell turism. 

Kinesiska investeringar i den internationella hotellindustrin har också ökat på senare år genom en rad stora transaktioner. HNA Group förvärvade tidigare under året Carlson Group. Jin Jian förvärvade år 2015 Group du Louvre och investmentbolaget Fosun förvärvade Club Med. 2014 tog försäkringsbolaget Anbang över Waldorf Astoria i New York. 

Tillväxten i kinesisk internationall turism och internationella hotellinvesteringar väcker ett antal frågor för aktörer i hotellindustrin i västvärlden. Vad vet vi om kinesiska turister och kinesiska investerare? Hur är de kinesiska turistsegmenten sammansatta och vilka är de kinesiska turisternas behov? Kommer kinesiska ägare, varumärken och operatörer att använda andra strategier och sätt att organisera värdekedjan är de vi är vana vid? Hur kommer konkurrensen och tillgångsvärdet att påverkas? Hur kommer utveckling av den kinesiska ekonomin att påverka den internationella kinesiska turismen och hotellinvesteringarna? Dessa är de frågor som kommer att avhandlas på årets hotellmarknadsdag.

Föredragshållarnas presentationer kommer att publiceras löpande under respektive agendapunkt.

För fullständig agenda (på engelska) klicka här!